Monika Kuzmina

7) James Allen “Nagu inimene mõtleb”

2021 | Lugemine on lahe

„Nagu inimene mõtleb“ on ajatu klassika ning üks esimesena kirjutatud teoseid inimese mõtete jõust ja nende mõjust inimese elule. Raamat räägib mõtte jõust ja mõjust erinevatele eluvaldkondadele, saavutustele ja õnnele. Autor kirjeldab, kuidas oma mõttemaailmaga kannatlikult ja targalt töötades võime enda elu uueks luua. Ta oli veendumusel, et meid ümbritsev maailm on meie mõtete otsene ilming.

Mõned mõtted raamatust:

 • Põhimõtteliselt on inimene see, mida ta mõtleb, ja inimloomus on kõikide tema mõtete summa.
 • Inimene on iseenda looja ja samuti iseenese laialilammutaja.
 • Ka viletsaimas ja hüljatuimas seisus on inimene alati iseenda peremees. Leppides viletsuse ja allakäiguga, on ta aga rumal peremees, kes juhib oma “majapidamist” valesti.
 • Areneva ja edasipüüdliku olendina on inimene hetkeolukorras just selleks, et kasvada; olukord muutub – ja annab maad uuele -, kui inimene saab selles sisalduva vaimse õppetunni selgeks.
 • Välised olud vaevavad inimest niikaua, kuni ta usub, et teda kujundavad temast sõltumatud jõud.
 • Hing tõmbab ligi seda, mida salamisi endas kannab, mida armastab ja mida kardab.
 • Head mõtted kannavad häid ja pahad mõtted kibedaid vilju.
 • Olukord ei kujunda inimest, vaid paljastab ta seesmise olemuse.
 • Inimene ei tõmba ligi seda, mida ta soovib, vaid seda, milleks ta iseennast mõtleb.
 • Headel mõtetel ja tegudel pole kunagi halbu tagajärgi; halvad mõtted ja teod ei anna kunagi head tulemust.
 • Kannatus on alati mingitmoodi vale mõtte tagajärg. Kannatuse ainus ja ülim siht on puhastumine, kõige kasutu ja ebapuhta ära põletamine. Puhta inimese kannatused lõppevad.
 • Õndsus ja rikkus ühinevad vaid siis, kui rikkust kasutatakse õigesti ja arukalt.
 • Inimene saab inimeseks vaid siis, kui lõpetab vingumise, kirumise ning hakkab otsima oma elu reguleerivat varjatud õiglust. Ta kohandab oma meele selle reguleeriva teguriga, lõpetab oma hädades teiste süüdistamise ning ehitab end üles tugevate ja õilsate mõtete abil.
 • Nii nagu inimene mõtleb, selline ta on; ta jääb selliseks, millist mõtlemist ta jätkab.
 • Mida rahulikumaks inimene muutub, seda suurem on ta edu, tema mõju ja võime head teha.
 • Unistajad päästavad maailma. Ka suurim saavutus oli esmalt mõnda aega unistus. Inimene, kes kannab südames ilusat kujutelma või ülevat ideed, teeb selle ühel päeval ka teoks.

Monika Kuzmina

Tere, olen Monika!

Hindan ausaid, töökaid ja usaldusväärseid ning heade eesmärkidega inimesi. Teen iga päev midagi, et saada paremaks inimeseks, teen seda teadlikult.