Blogi - Page 36

MEEDIA: Noortekogu loob oma auhinna

28.09.2006 00:01 Pool aastat tegutsenud Viljandimaa Noortekogu tutvustas maakonnajuhtidele oma plaani valida järgmise kuu jooksul iga omavalitsuse kõige aktiivsem noor. Noortekogu esimene suurem ettevõtmine on kavandatud 1. detsembrile, mil on plaanis korraldada foorum «Julge olla noor!». Sellele järgneval vastuvõtul tahab kogu premeerida iga omavalitsuse kõige tublimat noort ja kõige noortesõbralikumat inimest. Nende väljaselgitamiseks korraldavad noored oktoobris valdades ja linnades küsitluse. «Küsitluse on tellinud maavalitsus ja seda viib ellu Viljandimaa Noortekeskus,» rääkis noortekogu esimees Monika Kuzmina. «Meie lisame sinna mõne omapoolse küsimuse.» Eelmisel nädalal oma senisest tööst maavanemale ja omavalitsuste liidu juhile ülevaate andnud noortekogu on asunud läbi käima kõiki omavalitsusi, …

Loe edasi

MEEDIA: Noored poliitikud külastavad volikogusid

23.08.2006 00:01Viljandimaa Noortekogu esindajad külastavad eeloleva nelja kuu jooksul kõiki maakonna valla- ja linnavolikogusid. Noortekogu eestvedaja Monika Kuzmina sõnul tahetakse külaskäikudega noortekogu liikmeid omavalitsustega paremini tuttavaks teha ning anda neile aimu, millega volikogud täpsemalt tegelevad. «Plaanis on käia kõigil Viljandimaa volikogude istungitel, võimaluse korral kohtuda valla- ja linnavalitsuste liikmetega ning arutleda nendega noorte olukorra üle,» selgitas Kuzmina. Esimesena käisid noored läinud neljapäeval Tarvastus, kus nad peale istungi kuulamise tegid ringsõidu Suislepa, Kärstna ja Mustla koolis. «Sellest korrast jäi meile väga hea mulje, sest valla juhid olid vastutulelikud ning nõustusid hea meelega noori puudutavate probleemide üle arutlema.» Sügisel on organisatsioonil kavas …

Loe edasi

ARTIKKEL MEEDIAS: Head lapsed, need kasvavad vitsata

09.05.2006 00:01Monika Kuzmina, Viljandi Linnavolikogu liige MÄRTSI LÕPUL oli esimest korda koos Viljandimaa Noortekogu, kuhu kuulub igast linnast ja vallast kaks aktiivset noort inimest. Organisatsioon loodi selleks, et noored ise saaksid avalikus otsustamisprotsessis kaasa rääkida ja maakondlikul tasandil neid puudutavates valdkondades sõna sekka öelda. Kuivõrd hästi algatus käima läheb, on veel vara öelda, kuid vähemasti algus on paljulubav ja optimismi sisendav. Maavalitsuse saalis peetud avakoosolekul rõhutas maavanem Kalle Küttis, et noorte probleeme peaksidki lahendama noored ise. Tal oli õigus, kui ta ütles, et praeguse noorsoopoliitika on kirjutanud onud ja tädid ning noortega pole konsulteeritud. Sellist olukorda tuleb kindlasti muuta. POLE …

Loe edasi

MEEDIA: Vanapaberijaht säästis kaks hektarit metsa

09.05.2006 00:01Laupäeval lõppenud võistluse «Vanapaber ei ole praht!» käigus koguti Viljandimaalt ligi 44 tonni makulatuuri. Selle kogusega suudeti päästa veidi alla kahe hektari kasvavat metsa. Mittetulundusühingu Rahvaliidu Noored eestvõttel aset leidnud võistluse eesmärk oligi tuua ringlusse võimalikult palju vanapaberit ja sellega loodust säästa. Võistluse võitis Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi võistkond Paberirotid, kuhu kuulusid Mariliis Soa, Kadri Urbel, Hannes Lenmets, Ats Viira, Vahur Toomsalu ja Mario Raska. Nemad tõid kolme päeva jooksul Viljandi turuplatsil asunud kogumispunkti 7,32 tonni vanapaberit. «Võistkondi oli 31 ja neist 15 tõid kohale rohkem kui tonni vanapaberit,» rääkis üks võistluse korraldajatest, Viljandi Linnavolikogu liige Monika Kuzmina. Tema sõnul …

Loe edasi

MEEDIA: Vanapaberijaht jõudis Viljandisse

04.05.2006 00:01Viljandi turul algab täna vanapaberi kogumise võistlus, millega ärgitatakse inimesi keskkonnateadlikult mõtlema. Keskkonnavõistlus «Vanapaber ei ole praht!» sündis möödunud aastal Tartu tudengipäevade ajal. «Mullu koguti kampaania jooksul 31 tonni vanapaberit,» rääkis üks ettevõtmise korraldajaid, mittetulundusühingu Rahvaliidu Noored Viljandimaa juht Monika Kuzmina. «See on väga suur kogus ja nii otsustatigi, et mõttekas oleks samalaadset aktsiooni korraldada ka teistes linnades.» Tänavu leiab võistlus aset veel Tallinnas ja Pärnus. Sellest võtavad osa kuni kuueliikmelised võistkonnad, kes üritavad kolme päeva jooksul kogumispunkti viia võimalikult palju vanapaberit. Pingerida koostatakse kaalu järgi. Viljandis saavad võistkonnad vanapaberit viia laupäevani turuplatsil asuvasse vastuvõtupunkti. Eilseks oli Viljandimaalt registreerunud …

Loe edasi

MEEDIA: Noortevolikogu austas aktiivseid noori

25.02.2006 00:01Neljapäeva õhtul andis Viljandi Noortevolikogu Viljandi kultuurimajas noortele kätte tänukirjad silmapaistvate saavutuste eest. Noortevolikogu spiiker Lauri Alver ja liige Monika Kuzmina kätlesid saabujaid, õnnitledes neid vabariigi aastapäeva puhul. Pidulikus riietuses noored said seejärel šampusepokaalide asemel kokku lüüa mahla- ja veeklaase. Lauri Alver lausus kokkutulnutele, et tal on nii paljude aktiivsete inimeste üle hea meel. «Noortevolikogu on andnud meile võimaluse kohalikus poliitikas kaasa rääkida,» kiitis ta. Möödunud aastat pidas spiiker paljuski kordaläinuks, sest Viljandi noored olid edukad spordis ja tegid filmi, aktiivselt hakkas tegutsema noortekeskus. Tänukirjad tubli tegevuse eest andis volikogu noortekeskuse projektijuhile Kaja Hirvele, sõudja Kaspar Taimsoole, Meetrumi rühmvõimlejatele …

Loe edasi

MEEDIA: Noored käivad volikogus kottpükstega

23.11.2005 00:01Viljandi Noorte Volikogu püüab erinevalt linnavolikogust jätta poliitika oma tegemistest kõrvale, kuid rääkida kaasa noortele oluliste otsuste tegemisel. Noortevolikogu komisjoni esimees Monika Kuzmina ja spiiker Lauri Alver on mõlemad abituriendid: Monika õpib täiskasvanute gümnaasiumis ja Lauri Paalalinna gümnaasiumis. Monika Kuzmina valiti viimastel omavalitsuse valimistel ka Viljandi Linnavolikokku. Arutlevad eelnõude üle «Linnavolikogu võtab otsuseid vastu, kuid meie saame enne arutleda nende eelnõude üle, mis noori puudutavad,» rääkis Alver noortevolikogu tööst. «Võime ka ise algatusi teha, juhul kui meile mõni noortega seotud probleem silma on jäänud.» Noortevolikokku kuuluvad koolide õpilasesinduste ja kultuuriakadeemia üliõpilasesinduse liikmed, poliitiliste organisatsioonide esindajad ja vabaliikmed. «Meie eesmärk …

Loe edasi

MEEDIA: Rahvaliit püüab end linnas kehtestada

29.09.2005 00:01Rahvaliidu Viljandi noorteorganisatsiooni juht Monika Kuzmina usub, et tema erakond suudab uue põlvkonna abiga vabaneda maainimeste erakonna mainest ja kinnitab kanda ka linnades. Üldlevinud suhtumine on selline, et Rahvaliit on kolhoosnike ja metsameeste erakond. Monika Kuzmina, miks teie sinna kuulute? President Rüütel on öelnud, et mõnikord ei näe kogenud poliitikud asju, mida märkavad noored inimesed, ning seetõttu tuleb noortel julgelt oma seisukoht välja öelda ja ühiskonnas kaasa rääkida. Eriti oluline on seda teha omavalitsuste tasandil. Miks just Rahvaliit? Küllap sellepärast, et see erakond on viimasel ajal noorte kaasamisele väga palju rõhku pannud. Viljandis on meie noorteorganisatsioon tegutsenud nüüdseks kaks …

Loe edasi

MEEDIA: Parteilased võivad varjuda valimisliitu

01.09.2005 00:01Mitu Viljandi rahvaliitlast pole tänaseks otsustanud, kas kandideerida eelseisvatel valimistel oma erakonna nimekirjas või varjuda valimisliitu Kodune Viljandi. Kui viimastel valimistel kandideerisid rahvaliitlased Koduse Viljandi nimekirjas, siis sedapuhku on partei kohalikud noorpoliitikud otsustanud eraldiseisvalt partei nime all välja minna. «Praeguseks on oma kandideerimisnõusoleku andnud 21 inimest, kelle hulgas on nii ettevõtjaid, ametnikke, üliõpilasi kui õpilasi,» rääkis Rahvaliidu noorteorganisatsiooni Viljandi piirkonna juht Monika Kuzmina. Viidates varemgi linnavolikokku kandideerinutele avaldas Kuzmina lootust, et kandidaatide esitamise tähtajaks, 6. septembriks, kasvab nende nimekiri vähemalt viie inimese võrra. «Midagi kindlat ei saa veel öelda, sest läbirääkimised alles käivad,» lausus ta. Tänane koosolek otsustab Partei …

Loe edasi